IB Inox Butonlar, ergonomik yapıları,
faydalar sunan işlevsellikleri ve etkin görselliklerinin
yanı sıra vandalizme karşı üst düzey dayanıklı yapıları
ile sektörümüzde ilktir.

EN 81-71 ve EN 81-72’ ye göre sertifikalandırılmış,
her biri laboratuvar ortamında hazırlanan
tüm testlerden başarıyla geçmiştir.